12-04-2017: Afscheid Suze de Haan (87 jaar!!)

Suze de Haan

Suze de Haan

Onze oudste vrijwilliger heeft op 5 april afscheid van ons genomen.

Suze; bedankt voor je inzet, opgeruimdheid en je heerlijke koffie de afgelopen jaren!

Namens clienten, alle vrijwilligers van jouw Voedselbank Haaglanden en het Bestuur.