22-02-18: Maerlant-Lyceum doneert 3.804,- euro aan Voedselbank Haaglanden (zie foto)

Maerlant Lyceum

Maerlant Lyceum

Jaarlijks organiseert het Maerlant-Lyceum een kerstmarkt, in de week vooraf aan de kerstvakantie. De opbrengsten van deze markt zijn bestemd voor een goed doel, de laatste jaren is dat Voedselbank Haaglanden. Naast geld zamelden leerlingen op de dag van de kerstmarkt voedsel in; houdbare producten zoals pasta, koffie, thee en schoonmaakmiddelen, teveel om op te noemen. Dit schooljaar werd het ongelooflijke aantal van 85 volle kratten met levensmiddelen en het bijzondere bedrag van 3804 euro opgehaald.
Deze topprestatie kwam mede door de inzet van brugklas 1F, die in de wijk rond de school flyers verspreidde en de hele dag het voedselinzamelpunt hebben bemenst.

De brugklassers werden geholpen door bovenbouw leerlingen, onder andere door de op het Maerlant-Lyceum nieuw opgerichte Goede Doelen commissie.

Samen ondernemen is waar het Maerlant lyceum voor staat. Bijzonder is dat nu ook 4havo en 5vwo leerlingen helemaal zelf het initiatief genomen hebben om deze Goede Doelen Commissie op te richten. Zij dragen hiermee op een bescheiden maar zeer positieve manier bij aan een betere wereld.

De Goede Doelen commissie wil vooral bewustwording binnen de school stimuleren: leerlingen bewust maken van het feit dat er meer dan een miljoen mensen zijn in Nederland die leven in armoede. Alleen al in de regio Den Haag worden wekelijks meer dan 4000 voedselpakketten verspreid.

Ook wil de commissie een ander thema oppakken: het meer betrekken van ouderen bij de school. Een brug slaan tussen jong en oud, door persoonlijk bij te dragen aan een leuke tijd voor ouderen. Zo zullen er bezoeken gebracht worden aan verzorgingshuizen en kunnen bewoners daarvan de school bezoeken.