Waar kan ik voedsel doneren? 

Dat kan om kleine of grote hoeveelheden gaan, op incidentele of regelmatige basis. De enige voorwaarde die wij stellen is, dat de goederen kwalitatief nog goed zijn en dat de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.

Ook inzamelingen houdbare producten door scholen, bedrijven en instellingen worden zeer gewaardeerd. 

Lees hier voor meer informatie.