ONZE AANMELDPROCEDURE

Werkprocedure

Omdat wij wekelijks een groot aantal aanvragen moeten verwerken, hebben wij een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het volledig ingevulde aanvraagformulier voedselpakket Haaglanden per mail te versturen aan de afdeling Klantregistratie van Voedselbank Haaglanden.
  • Voor eerste aanvrageneersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl en voor herbeoordelingen herbeoordeling@voedselbankhaaglanden.nl
  • Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.
  • Per klant dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Klantregistratie te worden toegezonden. (Dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
  • Eerste aanvragen, die wij op maandagochtend voor 9.00 uur ontvangen hebben, worden in principe diezelfde week nog behandeld. Heraanvragen worden tijdig voor het einde van de lopende verstrekkingstermijn behandeld.
  • Als uw klant in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw klant (wanneer wij tenminste beschikken over een mailadres van de klant) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staan tevens de gegevens vermeld van het uitgiftepunt, waar uw klant het voedselpakket kan ophalen. Ook is de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw klant.
  • In het geval, dat uw klant niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
  • U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Klantregistratie een klantnummer (gevolgd door een versienummer) en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

Download hier HET AANVRAAGFORMULIER VOEDSELPAKKET en de BIJBEHORENDE TOELICHTING óf hier HET VERKORTE AANVRAAGFORMULIER.