Dankjewel!

We zijn zo blij met alle hulp die we ontvangen in deze zware tijden!

De een zet een doos in de hal waar medebewoners houdbaar voedsel in kunnen doen. Een ander doneert 10 euro. Er wordt geld ingezameld door sleutelhangers of t-shirts voor de voedselbank te verkopen, een show te geven of een oproep of facebook te plaatsen. Zo zijn er nog veel meer initiatieven. Geweldig hoeveel creatieve hulpacties jullie weten te bedenken.

Uit de grond van ons hart: DANKJEWEL! Alle hulp is welkom. Met elkaar kunnen we iedereen helpen die zelf niet genoeg geld voor eten heeft.

Kerken schenken Paastientje

De protestantse kerken en de katholieke parochies in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer geven vanwege Pasen een extra supermarktbon van 10 euro aan klanten van Voedselbank Haaglanden. Als extraatje naast de supermarktbon van 15 euro die voedselbankklanten sinds de coronamaatregelen van de gemeenten krijgen (in plaats van een voedselpakket).
 
Het Paastientje is een welkome aanvulling, die enorm wordt gewaardeerd”, zo zegt Henk Baars, vice-voorzitter van de Voedselbank Haaglanden. “Het Voedselbank bestuur bedankt namens haar klanten de kerken voor dit fantastische initiatief”.
 
De supermarktbonnen worden in de week voor én na Pasen verstrekt via de uitgiftepunten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.
 
Het Paastientje wordt mede mogelijk gemaakt door: Protestantse Diaconie van Den Haag en Rijswijk, PCI H. Bonifatius, PCI H. Nicolaas, PCI H. Maria Sterre ter Zee, PCI Parochie De vier Evangelisten en twee RK Fondsen.

Noodsteun voor Voedselbanken Nederland

De regering stelt eenmalig een subsidie van vier miljoen euro beschikbaar als vangnet voor het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. Wel moeten alle 170 voedselbanken in de regio (zoals Voedselbank Haaglanden) eerst lokaal hulp zoeken. Pas als in de eigen gemeente niet genoeg hulp gevonden wordt, kunnen voedselbanken als tijdelijke noodoplossing via de landelijke voedselbank een beroep doen op het calamiteitenfonds. 

Minister Schouten: “In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Sommige Voedselbanken ondervinden op dit moment problemen door minder aanvoer en lagere bezetting van vrijwilligers. Kwetsbare groepen moeten aan voedsel kunnen komen. Daarom waarborgen we als kabinet, aanvullend op de tomeloze inzet van vrijwilligers en hulp vanuit het hele land, met deze financiële bijdrage het belangrijke werk van de Voedselbank.”

De subsidie is een Corona-crisismaatregel van het kabinet.

Lees verder op https://www.voedselbankennederland.nl/noodsteun-om-voedselbanken-draaiende-te-houden/

30 april: Hoera! We zijn weer begonnen

Bekijk in het filmpje hieronder hoe donderdag 30 april de eerste voedselpakketten weer over de lopende band rollen.

Door alle veiligheidsmaatregelen duurt het inpakken van de kratten met voedsel twee keer zo lang als voor de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig laten de vrijwilligers zich hierdoor niet uit het veld slaan.

Er was veel belangstelling van de pers voor deze bijzondere gebeurtenis. Lees hier wat AD Haagsche Courant erover heeft geschreven. Ook Omroep West besteedde er aandacht aan.

Bekijk hier het filmpje: 0c1f5186-c944-47c8-bf47-cac33490e595

 

————————————————————————————————————————————–

28 april: Herstart uitgiftepunten Voedselbank

 

Deze week start de Voedselbank Haaglanden weer met de uitgifte van voedselpakketten! Deze week is ook de generale repetitie met alle nieuwe veiligheidsmaatregelen.

“We zijn heel blij dat we weer voor onze klanten aan de slag kunnen”, aldus vice-voorzitter Henk Baars. “We hebben alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. We zijn heel dankbaar dat de gemeenten onze klanten de afgelopen weken met supermarktbonnen hebben geholpen. Ook defensie zijn we dankbaar voor alle hulp tot nog toe”.

De aanvoer van voedsel bij het distributiepunt aan de Boomaweg is weer hersteld. Henk Baars: “We hebben we strikte maatregelen genomen. Bijvoorbeeld veiligheidsschotten bij de lopende band en een beschermingspakket voor vrijwilligers bij de uitgiftepunten. De inhoud van de voedselpakketten wordt verpakt in plastic en/of papieren tassen, zodat veelvuldige aanraking zoveel mogelijk wordt vermeden”.

Supermarktbonnen worden alleen nog uitgereikt bij enkele uitgiftepunten die nog geen pakketten kunnen leveren. Bij ruim 20 uitgiftepunten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer ontvangen klanten van de Voedselbank volgende week weer een voedselpakket.

—————————————————————————————————————————————

7 april: Gedeeltelijke herstart

Voedselbank Haaglanden heeft 7 april gedeeltelijk weer de deuren geopend. Voorlopig worden alleen voedselbanken in de regio van grote partijen voedsel voorzien. 

Dit is de eerste stap van de herstart. De klanten van Voedselbank Haaglanden zelf (in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer) ontvangen op dit moment supermarktbonnen. Wel is Stichting Voedselbank Haaglanden bezig met de voorbereidingen om ook aan hen weer voedselpakketten te verstrekken.

Voor de levering aan de voedselbanken vanuit het distributiecentrum aan de Boomaweg gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Er zijn zo weinig mogelijk vrijwilligers aanwezig. Met alle deelnemende voedselbanken zijn bovendien afspraken gemaakt om onderling contact en daarmee mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen.

De openingstijden van het distributiecentrum zijn:
Maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 15:00
Op deze tijden kunnen ook houdbare voedingsmiddelen worden gebracht. Er staan buiten kratten waarin producten kunnen worden gedaan.

De intake van klanten doen we iedere week. De herindicaties hebben we opgeschort tot 27 april.
De 26 uitgiftepunten zijn uitsluitend open wanneer aan klanten supermarktbonnen worden verstrekt. Twee uitgiftepunten bezorgen de bonnen.
Wij verstrekken dus momenteel supermarktbonnen.

Bij het opstarten van het distributiecentrum krijgt Voedselbank Haaglanden hulp van defensie. Zie https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/defensie-helpt-bevoorrading-van-voedselbanken-weer-op-gang

——————————————————————————————————————————————-

6 april: Paastientje van kerken voor klanten Voedselbank Haaglanden

De protestantse kerken en de katholieke parochies in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer geven vanwege Pasen een extra supermarktbon van 10 euro aan klanten van de Voedselbank. Dit als extraatje naast de 15 euro bon die ze van de gemeenten krijgen.

Het Paastientje is een welkome aanvulling, die enorm wordt gewaardeerd”, zo zegt Henk Baars, vice-voorzitter van de Voedselbank Haaglanden. “Het Voedselbank bestuur bedankt namens haar klanten de kerken voor dit fantastische initiatief”.

De extra bonnen worden via de uitgiftepunten van de voedselbank uitgedeeld. Op Witte Donderdag en de week daarop op donderdag 16 april nog eens. De Diaconieën van de Protestantse kerken en de RK Parochieel Charitatieve Instellingen betalen de extra bon.

Het Paastientje wordt mede mogelijk gemaakt door: Protestantse Diaconie van Den Haag en Rijswijk, PCI H. Bonifatius, PCI H. Nicolaas, PCI H. Maria Sterre ter Zee, PCI Parochie De vier Evangelisten en twee RK Fondsen.

——————————————————————————————————————————————-

27 maart: Uitgifte supermarktbonnen verlengd tot mei:

Klanten van Voedselbank Haaglanden kunnen ook in april gebruik maken van een supermarktbon om boodschappen te doen. De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer hebben besloten langer noodhulp te bieden.

Per maand
De gemeenten bekijken per maand of de noodhulp verlengd moet worden. Vanwege de coronamaatregelen heeft Voedselbank Haaglanden de deuren moeten sluiten. Klanten van de voedselbank ontvangen daarom in deze periode elke week via de uitgiftepunten een supermarktbon ter waarde van 15 euro in plaats van een voedselpakket. Met deze bon kunnen ze zelf boodschappen halen bij de Jumbo. Gezinnen van 4 of meer personen ontvangen in april elke week 2 bonnen. De afgelopen 2 weken gold dit voor gezinnen van 5 of meer personen.

Fantastisch
De eerste noodoplossing was toegezegd voor maart. Nu hebben de gemeenten budget beschikbaar gesteld om de bonnenactie in elk geval tot 1 mei te laten doorlopen. “We zijn erg blij met dit goede nieuws”, aldus Henk Baars, vicevoorzitter van Stichting Voedselbank Haaglanden. “We zetten alles op alles om zo snel mogelijk weer open te gaan. Zodra het veilig is voor klanten en vrijwilligers gaan we met volle kracht aan de slag. Fantastisch dat de gemeenten in deze zware tijden te hulp schieten”.

Inzameling
Hoewel de deuren van de voedselbank gesloten zijn, gaat de inzameling van  voedsel wel door. Grote aanbiedingen kunnen worden gemeld bij info@voedselbankhaaglanden.nl
Voor kleinere aanbiedingen staan aan de achterzijde van het distributiecentrum aan de Boomaweg 101 in Den Haag, onder de luifel, kratten klaar. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur is het hek open en zijn vrijwilligers aanwezig. Wie voedsel over heeft, kan dit zelf in de kratten zetten. Vanwege de voedselveiligheid neemt de voedselbank van particulieren alleen houdbaar voedsel in ontvangst. Henk Baars: “Dit gebruiken we op een later moment voor de voedselpakketten. Ook met het doneren van een geldbedrag helpt u ons enorm”.

——————————————————————————————————————————————-

18 maart: Noodoplossing gevonden

Dankzij de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk kunnen de klanten van Voedselbank Haaglanden de komende weken toch worden geholpen !

Bij de uitgiftepunten kunnen zij elke week een supermarktbon ter waarde van 15 euro ophalen. Met deze bon kunnen zij bij de Jumbo boodschappen doen. Deze oplossing geldt in elk geval voor de komende twee weken. We zijn erg opgelucht dat klanten van de voedselbank dankzij deze oplossing toch eten in huis kunnen halen.

De uitgiftepunten bepalen zelf hoe de uitdeling van de bonnen plaatsvindt. Over het algemeen is dat op de zelfde tijden als het pakket kon worden opgehaald. Bij onduidelijkheid; neem contact op met de coördinator van het uitgiftepunt. Klik hier voor het overzicht van de uitgiftepunten. Let op: de supermarktbonnen zijn op de dag van uitgifte vanaf 09:30u geactiveerd. Op een eerder moment van de dag werken ze nog niet.

Oprechte dank aan de gemeenten voor hun bijdrage in deze moeilijke tijden. Fantastisch dat er zo snel een noodoplossing gevonden is. Er wordt ondertussen ook gekeken naar een structurele oplossing voor de langere termijn.

Voedselinzameling

Ook hartverwarmend is het om te merken hoeveel mensen in deze moeilijke dagen hun hulp aanbieden. We zijn druk aan het inventariseren waar helpende handen nodig zijn. Voor de inzameling van houdbaar voedsel is inmiddels een oplossing gevonden. Aan de achterzijde van het distributiecentrum aan de Boomaweg 101 in Den Haag staan hiervoor onder de luifel kratten klaar. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur is het hek open en zijn vrijwilligers aanwezig. Wie voedsel over heeft, kan dit zelf in de kratten zetten. Let op: vanwege de voedselveiligheid kunnen we alleen houdbaar voedsel in ontvangst nemen. Dit gebruiken we op een later moment voor de voedselpakketten. Ook met het doneren van een geldbedrag helpt u ons enorm. Klik hier als u een bijdrage wilt geven. Wij danken u alvast hartelijk voor uw hulp!

——————————————————————————————————————————————-

16 maart: Voedselbank tijdelijk gesloten

Voedselbank Haaglanden heeft de moeilijke beslissing moeten nemen om in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Dit geldt zowel voor de uitgiftepunten in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk als voor het distributiecentrum aan de Boomaweg. Voedselbank Haaglanden volgt hiermee het regeringsbeleid rond de corona-uitbraak.  

De aanvoer van voedsel is onzeker geworden en niet te garanderen. Bovendien is de Voedselbank niet in staat voldoende bescherming te bieden aan klanten en vrijwilligers.   

Houd deze website  in de gaten voor nieuwe informatie.  Contact: mail naar info@voedselbankhaaglanden.nl

Namens het bestuur van Voedselbank Haaglanden

Hendrik Beelen – voorzitter

 

Blij met gratis bestelbus

Wat een geweldig gebaar van Autobedrijf Zeeuw en Zeeuw. Elke donderdag mag Stichting Voedselbank Haaglanden gratis van hun bestelbus gebruik maken.

De bus gebruiken we om producten op te halen in Zoetermeer voor de Voedselbank Haaglanden.

Donderdag 12 maart heeft Autobedrijf Zeeuw en Zeeuw de bestelbus officieel aan de voedselbank ter beschikking gesteld. Grote dank hiervoor.

NL Doet actie gaat niet door

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus gaat de NL Doet actie niet door. Deze vrijdag en zaterdag zouden vele vrijwilligers komen klussen bij Voedselbank Haaglanden. We hopen op een ander moment alsnog op deze kanjers te kunnen rekenen. 

Voedselbank Haaglanden sluit zich aan bij de oproep van het Oranje Fonds om de geplande activiteiten dit weekend niet door te laten gaan.

12 maart 2020

 

Blij met bijzondere gift

Deze bijzondere gift maakt ons erg blij. Als je weinig geld hebt, zijn sanitaire producten vaak te duur om zelf te kopen. We krijgen ze bij de voedselbank ook maar zelden binnen. Geweldig dat een echtpaar nu een inzamelactie voor maandverband en tampons heeft gehouden. Woensdag kwamen ze alle ingezamelde spullen afleveren aan de Boomaweg. Fantastisch! Deze artikelen zijn meer dan welkom.
Wil je ook helpen? De vraag naar producten als tandpasta, shampoo en wasmiddel is groot…..

28-2-2020

Coördinator Anneke Brochard overleden

RIJSWIJK – Op dinsdag 5 februari 2020 is volkomen onverwacht Anneke Brochard (72) overleden. Anneke was sinds 2016 coördinator van het voedselbank-uitgiftepunt in Rijswijk, maar ze was daarvoor ook al jaren actief voor de voedselbank. “Anneke was een zonnetje”, vertelt vriendin Coby van Velzen. Coby heeft jarenlang samen met Anneke als vrijwilliger bij het uitgiftepunt in Rijswijk gewerkt. “Anneke was er altijd. Ze had echt een open oog en oor voor zowel de medewerkers als de klanten. Er waren nooit strubbelingen. Ze stond niet boven je, maar naast je en altijd met een glimlach. Ze zorgde ervoor dat alles mooi in elkaar doorliep. Alles liep als een trein. Het is een groot gemis dat ze er niet meer is”.

De afgelopen twee donderdag hebben medewerkers en oud-medewerkers samen de schouders eronder gezet om toch alle voedselpakketten aan de klanten mee te kunnen geven. “We hebben een herdenkingshoekje ingericht met een condoleanceboek, waar klanten en medewerkers hun verdriet en ongeloof konden delen, herinneringen op konden halen en elkaar konden troosten. Dat was heel mooi. Het hele boek is volgeschreven. Het afscheid van Anneke was ook heel mooi. Ze heeft postuum van Voedselbank Haaglanden een beeldje uitgereikt gekregen als dankbetoon voor al haar inzet. Dat heeft haar dochter in ontvangst genomen.”

Hoewel Anneke Brochard onvervangbaar is, gaat het werk in het uitgiftepunt wel gewoon door. Het team is daarom hard op zoek naar een nieuwe coördinator plus twee extra aanpakkers voor het uitdelen van de kratten met voedsel aan de klanten. Ook zoekt Stichting Voedselbank Haaglanden vrijwilligers voor diverse andere leidinggevende functies. Belangstelling? Mail naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl