Alle informatie over de werkzaamheden van de voedselbank

Integer werken en vertrouwenspersoon

Alle voedselbanken en distributiecentra hebben samen regels opgesteld voor integer werken. Die regels gelden dus ook voor ons (vrijwilligers én bestuur). De buitenwereld vraagt van ons dat we integer werken. Maar wij willen dat ook zelf heel graag. De regels zijn te vinden op de website van Voedselbanken Nederland op deze pagina. Of vraag ernaar bij het bestuur van onze voedselbank. Bij integer werken hoort ook dat ongewenst gedrag niet voorkomt. Of het nu gaat om seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie of om vermoedens van misstanden, zoals diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel.

Komt het bij jullie toch voor en wil je daarover niet met een leidinggevende praten, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. Samen met jou kijkt die wat er nodig is zodat jij jouw werk weer veilig en met plezier kunt doen. Kijk hier hoe je contact kunt opnemen met een vertrouwenspersoon:

Je kunt hem bereiken via email jordaan@xs4all.nl of telefonisch op 06-30724701. Hieronder een brief waar de vertrouwenspersoon zich voorstelt:

Vertrouwenspersoon Gijs Jordaan

Lesmateriaal basisscholen

Wilt u in de les het thema voedselbank behandelen? Dat kan!

Wilt u met de klas het thema ‘voedselbank’ behandelen? Dan kunt u hier gratis een werkboek met lerarenhandleiding downloaden. Het lespakket is geschikt voor groep 7 en 8 en bestaat uit 4 modules.

Lespakket voedselbank werkboek

Lespakket voedselbank lerarenhandleiding

15-jarig jubileum Voedselbank Haaglanden

RSVP 15-jarig jubileum Voedselbank Haaglanden


> geef via dit formulier door met hoeveel personen u aanwezig zult zijn >

 

 

Contact

Stichting Voedselbank Haaglanden

Bezoek- en postadres:
De Lierseweg 2B
2291 PD  Wateringen

Zakelijke gegevens:

KvK nummer: 27263211

U kunt uw gift storten op IBAN: NL83INGB0004215892 t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden.

Contactgegevens:

Algemene vragen:

Telefoonnummer: 070-568 0479, kies optie 6.

E-mail: info@voedselbankhaaglanden.nl

Wil je vrijwilliger worden?

E-mail: solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl
of bekijk onze vacatures.

Aanmelding cliënt door de hulpverlener:

E-mail: eersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl
of kijk bij informatie voor hulpverleners

Overige vragen:

Bel 070-568 0479 en kies daarna het nummer van de afdeling:

Dagcoördinatoren distributiecentrum:

Telefoonnummer: 070-568 0479, kies optie 1

E-mail: dagcoordinator@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Klantregistratie (werkt alleen op maandag en dinsdag):

Telefoonnummer: 070-568 0479  kies optie 2

E-mail: registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Vrijwilligersadministratie:

Telefoonnummer: 070-568 0479 kies optie 3

E-mail: vrijwilligers@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Financiën:

Telefoonnummer: 070-568 0479 kies optie 4

E-mail: financien@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Voedselverwerving:

Telefoonnummer: 070-568 0479 kies optie 5

E-mail: voedselverwerving@voedselbankhaaglanden.nl

Media en communicatie:

Henk Baars: 06-41 17 02 29

E-mail: henk.baars@voedselbankhaaglanden.nl

Inzamelactie:

Gerard Wanders: 06-53 48 50 94

E-mail: gerard.wanders@voedselbankHaaglanden.nl

Privacy Statement

Privacystatement Voedselbank Haaglanden


De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens


Er kunnen verschillende redenen zijn waarvoor de Voedselbank uw persoonsgegevens nodig heeft.

* Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, vragen we om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.

* De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener; de naam van deze organisatie en contactgegevens van u als aanvragende persoon leggen wij vast.

* Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, verwerken wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv. Als u gemachtigd bent om te declareren, bewaren we ook uw bankgegevens.

* Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

* Tot slot verwerken wij ook uw contactgegevens van u als u leverancier bent voor de Voedselbank.

* Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, nemen wij uw naam en e-mailadres op in de verzendlijst.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en ook delen we uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens bewaard worden totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en  updaten we deze waar nodig, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. 

Rechten


Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U kunt ook de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen klachten


Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Haaglanden, De Lierseweg 2b, 2291 PD in Wateringen.
E-mailadres: info@voedselbankhaaglanden.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Jaarverslag

Onze feiten en cijfers publiceren we ieder jaar in het jaarverslag en in de financiële jaarrekening. 

Onze jaarverslagen


 

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar:

 

Jaarverslag 2020

Feiten en cijfers klanten Voedselbanken Nederland


Wilt u meer feiten en cijfers weten over de voedselbanken in Nederland, bekijk dan de  Feiten en cijfers Voedselbanken Nederland 2019

Houdbaarheidsdatum (THT/TGT)

Er zijn nogal wat misverstanden over de houdbaarheidsdatum. Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep, een fles cola of een pak chips weg omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken? Zonde! De meeste producten kunt u veelal maanden of zelfs tot een jaar (en mogelijk langer) na het verstrijken van die datum eten, zonder risico er ziek van te worden.

 

Misverstanden over houdbaarheidsdatum


Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een levensmiddel dat de klant informatie geeft over de houdbaarheid van dat product. Er zijn twee bekende begrippen: THT en TGT. Hieronder leest u wat deze begrippen betekenen en wat dat betekent voor de inhoud van een voedselpakket.

 

 

THT: Ten minste Houdbaar Tot


De THT-datum staat op alle levensmiddelen ofwel etenswaren. Het is een soort garantiedatum. Tot die datum garandeert de producent de kwaliteit van het product. Daarna kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruitgaan. Maar je kunt de producten na die datum zeker nog eten.

Producten met een THT datum mogen dus door de voedselbanken ná die datum nog verstrekt worden

 

TGT: Te Gebruiken Tot


Aan de TGT-datum moet je je wel echt houden. Die datum staat op producten die snel kunnen bederven. Op versproducten zoals zuivel, vlees, vis, kip, gebak en verpakte groenten en fruit.

Producten met een TGT datum mogen dus ook ná die datum NIET meer door de voedselbanken verstrekt worden aan de consument. Met uitzondering van vlees dat, mits onder de juiste omstandigheden ingevroren, tot 2 maanden na datum mag worden uitgegeven. Het diepgevroren product zal wel worden voorzien van een nieuwe sticker met nieuwe TGT datum.

 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)


De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert in Nederland de voedselkwaliteit. Zij hebben voor de houdbaarheidsdatum richtlijnen. Voor charitatieve instellingen zijn er speciale richtlijnen opgesteld: Informatieblad 76. Hieruit blijkt dat voedsel nog maanden, soms zelf jaren na de THT-datum zonder problemen gegeten kan worden.

 

Rondleiding

Wilt u zien hoe wij werken? Dat kan!


Vraag dan een rondleiding aan. Zo krijgt u een volledig beeld van de noodzaak van ons werk. Graag laten wij u ons distributiecentrum zien waar we grote partijen voedsel van landelijke en regionale leveranciers verdelen. Dit voedsel- houdbaar, koel/vers en diepvries – slaan we tijdelijk op, deels omgepakt en verdelen we over de 23 uitdeelpunten in Zuid West Nederland. Wekelijks worden hier zo’n 2.000 voedselpakketten samengesteld.

Op woensdagavond en donderdagochtend worden de kratten klaar gemaakt voor verdeling naar de 23 uitdeelpunten. Een leuk moment om te zien hoe dat gaat en eventueel kunt u mee helpen aan de band en een product in het krat deponeren.

Wij vertellen u graag wat wij doen en hoe onze organisatie in elkaar zit.  Naast dit informatieve of zelfs educatieve doel, hopen wij natuurlijk ook dat u enthousiast wordt om een bijdrage te leveren aan ons werk. Zie hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden om te doneren.

 

Kratten vullen in het distributiecentrum

Rondleiding voor bedrijven, organisaties en instellingen


Als onderdeel van een bedrijfsuitje is een rondleiding, uitleg en presentatie mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden en misschien is het leuk om even mee te doen aan het in en ompakken of  het vullen van kratten. 

Wilt u een rondleiding voor uw bedrijf? Stuur een mail naar info@voedselbankhaaglanden.nl

 

Rondleiding voor scholen en verenigingen


Wilt u een rondleiding voor uw school of vereniging? Ook dat is mogelijk! U kunt een mail sturen naar info@voedselbankhaaglanden.nl  Geef in de mail aan met hoeveel personen u denkt te komen en vermeldt uw voorkeursdata. 

Onze sponsors

Onze sponsors

Dankzij de sponsors van Voedselbank Haaglanden kunnen wij ervoor blijven zorgen dat de allerarmsten in onze regio een voedselpakket krijgen. 

Er zijn heel veel organisaties, groot en klein, kerken en particulieren van wie de Voedselbank Haaglanden steun krijgt. Wij kunnen niet zonder hun hulp.

Voor alle steun die wij krijgen zijn wij ontzettend dankbaar.

Wilt u ons ook helpen?

 

 

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is zeer belangrijk! Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad -76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd. 

 

Handboek voedselveiligheid


Wij werken ook met het handboek voedselveiligheid dat is gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt gewerkt. Wij worden ook hierop gecontroleerd.

 

Certificaat voedselveiligheid distributiecentrum