Stichting Voedselbank Haaglanden

Algemene vragen: tel. 070 56 80 47 9, kies daarna 6

info@voedselbankhaaglanden.nl

Adres:
De Lierseweg 2B
2291 PD  Wateringen

Contactpersoon inzamelacties:

Gerard Wanders: tel. 06 53 48 50 94, gerard.wanders@voedselbankHaaglanden.nl

Zakelijke gegevens

KvK nummer: 27263211

U kunt uw gift storten op IBAN: NL83INGB0004215892 t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden.

E-mailadressen:

Algemene vragen:
info@voedselbankhaaglanden.nl

Wilt u vrijwilliger worden? Fijn! Stuur een e-mail naar:
solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl
of kijk bij onze vacatures

Aanmelding cliënt door de hulpverlener:
eersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl
of kijk bij informatie voor hulpverleners

Uitgiftepunten en winkels in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer: https://voedselbankhaaglanden.nl/uitgiftepunten/


Overige vragen:

Bel 070 56 80 47 9 en kies daarna het nummer van de afdeling:

Dagcoördinatoren distributiecentrum: tel. 070 56 80 47 9, kies 1
dagcoordinator@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Klantregistratie: tel. 070 56 80 47 9  kies 2
(Afdeling Klantregistratie werkt alleen op maandag en dinsdag)
registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Vrijwilligersadministratie: tel. 070 56 80 47 9 kies 3
vrijwilligers@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Financiën: tel.  070 56 80 47 9 kies 4
financien@voedselbankhaaglanden.nl

Afdeling Voedselverwerving: 070 56 80 47 9 kies 5
voedselverwerving@voedselbankhaaglanden.nl

Voor Algemene vragen: 070 56 80 47 9 kies 6
info@voedselbankhaaglanden.nl

Persvragen: Henk Baars, 06 – 41 17 02 29
henk.baars@voedselbankhaaglanden.nl