Nieuwjaarsspeech 2015 – Bert Mulder, voorzitter Voedselbank Haaglanden

*In de eerste plaats iedereen een goed, gezond en gelukkig 2015 toegewenst
*We hebben een mooi jaar achter de rug. Er is een verbouwing geweest, die ons een prachtige en ruime behuizing heeft gegeven, die aan de eisen van de VeWA voldoet. Wij zijn groen geworden, hebben alle tests doorstaan en dit dan voor het distributie centrum, Voedselbank en uitdeelpunten, het hele traject dus. We mogen er trots op zijn, maar vergeet niet, groen worden is gemakkelijker dan groen houden!
* Een ander heuglijk feit van het afgelopen jaar is, dat onze oud-voorzitter, Ton van Schie volledig genezen is verklaard van zijn Alvleeskliertumor. Wie had dat een jaar geleden gedacht.
* Niet alleen zijn wij gegroeid in onze behuizing, maar ook de organisatie is gegroeid, om aan alle eisen die gesteld worden van een zo’n grote organisatie als we nu zijn te kunnen voldoen. Om de groei van het aantal cliënten en daarmee de hoeveelheid te verstrekken voedsel te kunnen opvangen. Het bestuur is uitgebreid met leden voor een speciaal vakgebied, zoals voedselveiligheid, acquisitie, ICT, ondersteunende afdelingen zijn uitgebreid met meer vrijwilligers, voor registratie (cliënt en distributie), personeel, etc. en de werkvloer met coördinatoren en vele handjes voor het echte werk. Maar ondanks deze uitbreiding hebben we nog niet alle vacatures kunnen invullen.
* Enige kengetallen, begin 2014 moesten wij 1635 kratten klaarmaken en 982 bulkpakketten. Eind 2014 was dit, 2148 kratten en 1149 bulkpakketten, dus een groei van 19%. Alleen de kratten, 31%.
* Nu kunnen wij deze groei, wat de Booma zelf betreft, nog wel even aan, maar voor de niet alle verre toekomst zullen we toch moeten kijken hoe wij deze groei kunnen opvangen. Meerdere uitdeeldagen, andere normen hanteren, zodat de groei afgeremd wordt, wachtlijst, etc.? Maar op dit moment zitten de knelpunten in het transport, onze vrachtwagens zitten vaak bomvol (steekwagentje staat voor in de cabine, tussen de chauffeurs in) en de uitdeelpunten. Een aantal uitdeelpunten zitten vol en hebben te kennen gegeven, dat zij geen nieuwe cliënten kunnen hebben. We zijn plannen aan het ontwikkelen, hoe we dit kunnen tackelen, maar het worden helaas onsympathieke oplossingen, die wij liever niet willen nemen.
* Ook de financiële situatie gaan ons zorgen geven. De verbouwing heeft meer gekost, als wij gepland hadden, waarvoor wij onze reserves hebben moeten aanspreken, die we gelukkig hadden, maar dit kan zo niet doorgaan. Onze eerste opzet van de begroting voor dit jaar hebben we nog niet sluitend kunnen krijgen. Ook onze gulle gevers gaan de kraan iets dicht draaien, door bezuinigingen en zullen wij nieuwe bronnen moeten zoeken.
* Kortom dit jaar wordt het een jaar van een grote uitdaging, om onze missie, het helpen van de allerarmsten in onze samenleving met voedsel, toch weer waar te maken, ondanks de groei van het aantal cliënten en de afname van de financiële middelen die wij hebben.
* Het credo voor 2015 van Voedselbanken Nederland is “Solidariteit” Dit betekent, dat over alle 8 distributie centra evenveel voedsel per cliënt beschikbaar komt, want de onderlinge verhoudingen zijn erg divers. In het Noorden krijgen de cliënten veel minder in hun pakket, dan in het Westen of Zuiden. Dit begrip willen wij uitrollen naar de 11 Voedselbanken in onze regio en verder door naar de uitdeelpunten bij de diverse Voedselbanken.
*Een heel mooi 2015 toegewenst en duizendmaal dank voor jullie grote inzet. Het was mooi en het blijft mooi. Voor nu een smakelijke maaltijd toegewenst en maak er een mooie happening van.

Bert Mulder, voorzitter Voedselbank Haaglanden