Peter Verschuren: Genadebrood. De onstuitbare opmars van de voedselbank

Op veel plekken in Nederland is de afgelopen jaren een voedselbank ontstaan. Inmiddels is er in vrijwel heel Nederland wel een te vinden. Hoe blij moeten we daarmee zijn? Is een voedselbank een mooie voorziening voor mensen die het niet zo breed hebben? Of een stimulans voor de overheid om de ondersteuning van mensen aan de onderkant van de samenleving verder in te perken?

Peter Verschuren (zelf wethouder Sociale Zaken voor de SP) vroeg het zich af. Hij werkte een tijd als vrijwilliger bij de voedselbank en interviewde tal van betrokkenen, onder wie de oprichters van de eerste voedselbank in Rotterdam, vrijwilligers, klanten, staatssecretaris Jetta Klijnsma en ambassadeur René Froger. Genadebrood bevat daarnaast visies uit de politieke, activistische en kerkelijke hoek en berichten over lokale, landelijke en internationale ontwikkelingen. Zo brengt Verschuren een genuanceerd beeld van de voedselbank. Een definitief oordeel kan ook hij niet vellen. Of zoals hij zelf eindigt: ‘De worsteling blijft.’

Dit is het eerste boek met een breed overzicht van voor- en nadelen van de voedselbank en schetst de geschiedenis van de opkomst van de voedselbanken in Nederland. Het onderwerp zal de komende tijd actueel blijven. Bij het grote publiek is niet veel bekend over hoe het er echt aantoe gaat bij een voedselbank: dit boek geeft alle feiten.

ISBN 97890 5452 2973: NUR 740
15 x 21 cm; 140 pagina’s; geïllustreerd; € 13,90
Omslag: Joppe van der Spoel
Verschijnt 25 februari 2015

Bestel alvast