Help Haaglanden voedselveilige transporten te realiseren

Geachte begunstiger,

Mede strijder tegen verspilling,

Ondersteuners aan mensen die het moeilijk hebben,

 

Begin 2016 hebben Rotary regio zuid Holland en voedselbank Haaglanden met het distributiecentrum Haaglanden een actie in gang gezet om twee koel- vriesbussen te realiseren voor voedselveilige koe en vries transporten.

Hiertoe zijn fondsen en begunstigers aangeschreven met als resultaat toezeggingen van een bedrag inclusief de eigen bijdrage van voedselbank Haaglanden van €85.000,-.

Het Oranje Fonds en Fonds 1818 hebben een substantiële bijdrage toegezegd waardoor we nu de eerste auto kunnen gaan bestellen.

 

Om een tweede auto (zeker nodig gezien de vele logistieke handelingen) te bekostigen hebben we u nodig dit plan te realiseren.

 U kunt een gift storten op girorekening: NL83INGB0004215892 t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden. Wij zijn een erkend goed doel, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Leesverklaring.