In memoriam: Herman de Graaf

 Tot ons grote verdriet is dinsdag 27 december Herman de Graaf overleden. Herman heeft zich 12 jaar lang met hart en ziel voor Voedselbank Scheveningen ingezet. Als coördinator was hij niet alleen een rots in de branding voor de klanten van de voedselbank, maar ook voor de vrijwilligers. Herman, we maken een diepe buiging voor jou.