Jubileum: Voedselbank Haaglanden bestaat -helaas- al 15 jaar


Ons sociaal vangnet zit al jaren vol gaten en het systeem van opvang is bepaald niet sluitend. Dit verandert niet en het verstrekken van voedsel is en blijft dan ook noodzakelijk. Simpelweg om aan de basisbehoeften van mensen te voldoen. Voedselbank Haaglanden probeert al 15 jaar letterlijk die gaten te vullen om zo het leefniveau voor onze klanten iets omhoog te tillen naar een dragelijk minimum. U begrijpt dat dit geen reden is voor een feest.

Wel moet er stilgestaan worden bij iedereen die de voedselbank een warm hart toedraagt. Bij de rol van al die hulpverleners die aanvragen voor hun klanten doen, de enorme inzet van alle leveranciers, politici en medewerkers van NGO’s. En niet te vergeten de eigen medewerkers, die week in week uit ervoor zorgen dat zo’n 1680 huishoudens van een voedselpakket worden voorzien. Want de voedselbank draait op uitsluitend vrijwilligers. Samen kijken waar we staan en waar we naartoe gaan. Dat is noodzakelijk om de voedselbank toekomstbestendig te maken.

Op vrijdag 30 november organiseert de Voedselbank Haaglanden hierom een bijeenkomst. In twee debatten wordt onderzocht wat er speelt er in onze huidige maatschappij en wat dit betekent voor de koers van de voedselbank in de regio Haaglanden. In welke richting moet de voedselbank zich ontwikkelen en wat is daarvoor nodig?

Het programma is van 15.00 tot 17.00 uur in Atrium Centrale Bibliotheek Den Haag (2de verdieping) en zal worden geopend door burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Wethouder Bert van Alphen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding neemt deel in de discussie en er wordt een video vertoond om de werkprocessen van de voedselbank te verduidelijken.