Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?

Dat is zeer beperkt mogelijk en pas na overleg en ondersteund door een organisatie. Zie hier meer informatie over maatschappelijke stage.