Kies! Sociale supermarkt actief op zoek naar nieuwe cliënten

Kies Sociale Supermarkt

Kies Sociale Supermarkt

In Den Haag Zuidwest gaat Kies! Sociale supermarkt actief op zoek naar mensen die in aanmerking komen voor een pakket van de voedselbank. Op dit moment bereiken zij 182 huishoudens (± 490 personen) in die wijk, terwijl bekend is dat daar ruim 11.000 huishoudens van het laagste inkomen moeten rondkomen. Een groot deel daarvan heeft met schulden te maken.

Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van Stek voor stad en kerk in Den Haag en de Voedselbank Haaglanden. Nieuw is dat klanten in een geheel vernieuwde SRV-wagen zelf kunnen kiezen uit de producten van de voedselbank, in plaats van het standaardpakket met levensmiddelen. Eveneens nieuw is dat klanten kunnen kiezen om aan een betere toekomst te werken. Daarin krijgen zij ondersteuning van onze speciaal opgeleide vrijwilligers.

Medio september benadert Kies! sociale supermarkt voor het eerst potentiële klanten via een huis-aan-huis-flyer. Eerder kregen verwijzers zoals maatschappelijk werkers en medewerkers van de sociale dienst informatie over dit project. Zo hoopt de sociale supermarkt een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de armoede in Den Haag Zuidwest.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor steun van de voedselbank? Kijk op voedselpakket aanvragen hoe u dit doet.
Meer over dit initiatief is te vinden op de website van STEK: www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt