Voor klanten

Heeft u als klant een klacht of suggestie over uw voedselbank? Deze klacht zal worden behandeld door het bestuur van uw voedselbank. De gegevens van de bestuursleden zijn vrijwel altijd te vinden op de website van de voedselbank in uw gemeente. Een overzicht van voedselbanken die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging treft u hier.

Voor de voedselbanken

Bent u een voedselbank die lid is bij onze vereniging? Heeft u een klacht over een andere voedselbank, over één van de acht distributiecentra of over de landelijke vereniging?

 • U kunt uw klacht in eerste instantie indienen bij het bestuur van die andere voedselbank, bij dat distributiecentrum of bij de landelijke vereniging.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij de onafhankelijke “Commissie van Wijzen Voedselbanken Nederland”. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de voorzitter van de commissie.
 • Als de bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. U kunt hiertoe het adres klachten@voedselbankennederland.nl gebruiken. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het arbitragecollege.

Voor de distributiecentra

Bent u één van de acht distributiecentra van Voedselbanken Nederland en heeft u een klacht over Voedselbanken Nederland?

 • U kunt uw klacht bij het bestuur van Voedselbanken Nederland indienen (bestuur@voedselbankennederland.nl).
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij de onafhankelijke “Commissie van Wijzen Voedselbanken Nederland”. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl
 • . De klacht wordt dan doorgezonden aan de voorzitter van de commissie.
 • Als de bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. U kunt hiertoe het adres klachten@voedselbankennederland.nl
 • gebruiken. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het arbitragecollege.

Voor vrijwilligers

Bent u vrijwilliger bij een voedselbank, een distributiecentrum of de landelijke vereniging en heeft u een klacht of suggestie die verband houdt met uw werk als vrijwilliger daar?

 • U kunt uw klacht in eerste instantie indienen bij het bestuur van de locatie waar u werkt.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij de onafhankelijke “Commissie van Wijzen Voedselbanken Nederland”. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de voorzitter van de commissie.

Voor leveranciers

Bent u leverancier van een voedselbank of distributiecentrum die lid is van onze vereniging en heeft u een klacht over die voedselbank?

 • U kunt uw klacht in eerste instantie indienen bij het bestuur van de betreffende voedselbank of bij dat distributiecentrum.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een verzoek om bemiddeling indienen bij de onafhankelijke “Commissie van Wijzen Voedselbanken Nederland”. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de voorzitter van de commissie.
 • Als de bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. U kunt hiertoe het adres klachten@voedselbankennederland.nl gebruiken. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het arbitragecollege.

Voor overige relaties

Werkt uw organisatie samen met de landelijke vereniging en heeft u een klacht over de samenwerking?

 • U kunt uw klacht in eerste instantie bij het bestuur van de landelijke vereniging indienen (bestuur@voedselbankennederland.nl).
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u, indien in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de VBN-klachtenregeling van toepassing is, een verzoek om bemiddeling indienen bij de onafhankelijke “Commissie van Wijzen Voedselbanken Nederland”. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl.de klacht wordt dan doorgezonden aan de voorzitter van de commissie.
 • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kunt u, indien in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de VBN-klachtenregeling van toepassing is, een klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kunt u indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.