Scroll down for text in English

Прокрутіть униз для тексту українською мовою

Noodhulp voor Oekraïners

Op dit moment is in de gemeenten, waarin wij voedselpakketten verstrekken (Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk de leefgeldregeling van kracht. Als vluchtelingen uit Oekraïne zich bij een van deze gemeentes hebben aangemeld, wordt er op hele korte termijn leefgeld uitbetaald.
De Voedselbank hoeft dan geen noodhulp meer te bieden. Alle aanvragen vanaf 25 april 2022 worden daarom niet meer in behandeling genomen met verwijzing naar de informatie op de websites. Reeds toegekende aanvragen voor een periode van 2 maanden lopen automatisch af aan het einde van die periode.

Zie voor Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/oekraine.htm

Zie voor Rijswijk: https://www.rijswijk.nl/oekraine

Zie voor Zoetermeer: https://www.zoetermeer.nl/oekraine U kunt de gemeente Zoetermeer ook per mail bereiken:leefgeldregeling@zoetermeer.nl

Emergency aid for Ukrainians

The living allowance scheme is currently in effect in the municipalities in which we provide food parcels (The Hague, Zoetermeer and Rijswijk). If refugees from Ukraine have registered with one of these municipalities, living allowance is paid out in the very short term.
The Food Bank will then no longer have to provide emergency aid. All applications from 25 April 2022 will therefore no longer be processed with reference to the information on the websites. Applications already granted for a period of 2 months automatically expire at the end of that period.

For The Hague, see: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/oekraine.htm

For Rijswijk, see: https://www.rijswijk.nl/oekraine

For Zoetermeer, see: https://www.zoetermeer.nl/oekraine You can also reach the municipality of Zoetermeer by mail leefgeldregeling@zoetermeer.nl

Невідкладна допомога українцямhttps://www.zoetermeer.nl/oekrainemailto:kl

У муніципалітетах, де ми надаємо продуктові посилки (Гаага, Зутермер та Рейсвейк), наразі діє схема допомоги на проживання. Якщо біженці з України зареєструвалися в одному з цих муніципалітетів, допомога на проживання виплачується в дуже короткий термін.
Тоді Банку продовольства більше не доведеться надавати екстрену допомогу. Тому всі заявки з 25 квітня 2022 року більше не оброблятимуться з посиланням на інформацію на веб-сайтах. Заявки, надані протягом 2 місяців, автоматично закінчуються в кінці цього періоду.

Для Гааги див.: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/oekraine.htm

Про Райсвейк дивіться: https://www.rijswijk.nl/oekraine

Зутермер див.: https://www.zoetermeer.nl/oekraine. Ви також можете зв’язатися з муніципалітетом Зотермер поштою: leefgeldregeling@zoetermeer.nl