U WILT WETEN OF UW KLANT MOGELIJK IN AANMERKING KOMT VOOR EEN VOEDSELPAKKET

1. Normbedragen


De toekenningscriteria voor het jaar 2022

De norm voor een eenpersoonshuishouden bedraagt € 275,-. Voor elke volgende persoon mag daar € 115,– worden bijgeteld. Dit is het bedrag dat per maand overblijft na aftrek van de vaste lasten.

Dat betekent:
1 persoonshuishouden: € 275,-
Totaal 2 personen: € 390,-
Totaal 3 personen: € 505,-
Totaal 4 personen: € 620,-
Totaal 5 personen: € 735,- etc.

2. Details Toekenningscriteria

Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details zoals maximale bedragen, bedragen die vast opgevoerd mogen worden, bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag), bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij uitgaven (zoals autokosten – tenzij op medische grondslag).
Al deze informatie staat in het document ‘Toekenningscriteria VBH 2022 – Toelichting bij aanvraagformulier 2022-01, dat u hier kunt downloaden.

3. Hardheidsclausule


Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

4. Informatie aanvragende instanties aanvraag voedselpakket

Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteren wij de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. De manier waarop wij deze richtlijnen toepassen binnen de Voedselbank Haaglanden en een toelichting bij het aanvraagformulier staat in een apart document dat u hier kunt downloaden.
Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is.