U wilt weten of uw klant in aanmerking komt voor voedselhulp.

De voedselbank is er voor iedereen die niet genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen. Je krijgt hulp van de voedselbank als je na aftrek van de vaste lasten per maand minder dan deze normbedragen overhoudt.

De toekenningscriteria voor het jaar 2024:

• Voor één persoon: €315
• Voor twee personen: € 443
• Voor drie personen: € 571
• Voor vier personen: € 699
• voor elke persoon meer: € 128 extra.

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt dus af van de hoeveelheid leefgeld en van de samenstelling van het gezin. Zie: Toekenningscriteria VBH 2024 en de informatie onderaan deze pagina.

Voedselhulp kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlener. Niet door de klant zelf. Ons motto is ‘geen pakket zonder traject’. Zodat de klant weer zo snel mogelijk zonder hulp verder kan.

1. Is er direct voedselhulp nodig?

Stuur dan het verkorte aanvraagformulier in.

Dit kan alleen bij een eerste aanvraag. We zetten dan alles vast in werking en de klant ontvangt zo snel mogelijk een voedselpakket. Zodra u de financiële gegevens van de klant compleet heeft, kunt u alsnog het volledige aanvraagformulier nasturen.

2. Gewone aanvraag voor voedselhulp

Vul het complete aanvraagformulier in met alle NAW en financiële gegevens. Bekijk hier de toelichting.

Lees hier meer over de aanmeldprocedure en het insturen van het aanvraagformulier.

Details Toekenningscriteria

Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details zoals maximale bedragen, bedragen die vast opgevoerd mogen worden, bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag), bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij uitgaven (zoals autokosten – tenzij op medische grondslag).
Al deze informatie staat in het document ‘Toekenningscriteria VBH 2024 – Toelichting bij aanvraagformulier 2024-01, dat u hier kunt downloaden.

Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Richtlijnen

Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteren wij de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. De manier waarop wij deze richtlijnen toepassen binnen de Voedselbank Haaglanden en een toelichting bij het aanvraagformulier staat in een apart document dat u hier kunt downloaden.
Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is.

Niet opgehaalde voedselpakketten

Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Als een klant regelmatig zijn of haar pakket niet ophaalt zonder dit tevoren te melden bij het uitgiftepunt, dan wordt de verstrekking van het voedselpakket stopgezet. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.