Bestuurder logistiek (vrijwilligerswerk)

Stichting Voedselbank Haaglanden

Voedselbank Haaglanden zoekt een bestuurder logistiek. Let op: het gaat om het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk voor minimaal 1 tot 2 dagen per week. De voedselbank draait op ruim 275 vrijwilligers, waarvan er 160 in het distributiecentrum in Wateringen werken.

Elke week stelt Stichting Voedselbank Haaglanden ruim 2200 voedselpakketten samen voor 1.900 klanten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer die zelf niet genoeg geld hebben om een maaltijd op tafel te zetten. Deze voedselpakketten worden via 23 uitgiftepunten en 3 winkels verstrekt aan de klanten. Daarnaast voorziet het distributiecentrum 14 voedselbanken in de regio van voedsel. Het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden is te vinden aan De Lierseweg 2B in Wateringen. 

Plaats in de organisatie

Het bestuurslid logistiek maakt deel uit van het bestuur dat bestaat uit 7 leden. De bestuursleden coördineren primair de activiteiten binnen hun portefeuille (uitvoerend bestuur). Het bestuurslid logistiek is eindverantwoordelijk voor de logistieke activiteiten van het distributiecentrum en de Voedselbank. De bestuurder logistiek geeft leiding aan de operationeel en logistiek manager, die samen met een aantal coördinatoren op de werkvloer de dagelijkse operatie organiseert. De bestuurder logistiek werkt nauw samen met de bestuurder HRM en de bestuurder Uitgiftepunten om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de voedselverwerving, -verwerking, -transport en uitgifte te waarborgen. Er is regelmatig contact met Voedselbanken Nederland inzake de voedselverwerving.  

Doel van de functie

 • Het op zodanige wijze coördineren van het proces van voedselverwerving, voedselverwerking, voedseltransport dat de continuïteit en kwaliteit en (voedsel-)veiligheid wordt gewaarborgd en de regionale voedselbanken, de uitgiftepunten en winkels tijdig kwalitatief betrouwbaar voedsel ontvangen. 
 • Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het bevorderen van het verwerven van “gezond voedsel” (schijf van vijf).

Verantwoordelijkheden   

 • Is eindverantwoordelijk voor het afstemmen van de logistieke processen op de werkvloer, waardoor de continuïteit van het tijdig leveren van kwalitatief gezond voedsel aan de regionale voedselbanken, uitgiftepunten en winkels wordt gewaarborgd.   
 • Monitoren en waar nodig initiatief nemen tot het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid.
 • Opstellen, evalueren en bijstellen van het beleid en nieuwe ontwikkelingen .
 • Geeft leiding aan de operationeel en logistiek manager, die samen met een aantal coördinatoren op de werkvloer de dagelijkse operatie organiseert.
 • Is het eerste bestuurlijke aanpreekpunt van de operationeel en logistiek manager en bij calamiteiten.
 • Is gezamenlijk met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor alle activiteiten van Voedselbank Haaglanden.   

Wat breng je daarvoor mee?  

 • HBO/WO denkniveau.
 • Ruime relevante bestuurservaring met aantoonbare affiniteit voor logistiek, danwel werkervaring als leidinggevende in de logistieke sector. 
 • Minimaal 1 tot 2 dagen per week als vrijwilliger beschikbaar.
 • Goede communicatieve vaardigheden. 
 • De vaardigheid om makkelijk te kunnen samenwerken met verschillende groepen (medewerkers, bestuur) en te kunnen delegeren; 
 • Analytisch inzicht en overzien van complexe situaties,  maar ook praktisch handelend; 
 • Organiserend- en doorzettingsvermogen; 

Voedselbank Haaglanden

In Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De lokale voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten werken we samen met lokale hulpverleningsorganisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankhaaglanden.nl

Heb je een vraag of wil je meteen reageren op deze vacature?  

Stuur een email met een (kort) C.V. naar solliciteren@voedsebankhaaglanden.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl