Bestuurslid HRM  

Stichting Voedselbank Haaglanden

Stichting Voedselbank Haaglanden zoekt een betrokken bestuurslid die invulling aan het HRM-beleid van de voedselbank wil geven. Let op: iedereen bij de voedselbank werkt als onbetaalde vrijwilliger, het bestuur en de voorzitter dus ook.

Het bestuurslid HRM maakt deel uit van het bestuur dat bestaat uit 7 leden. De bestuursleden coördineren de activiteiten binnen hun portefeuille (uitvoerend bestuur). Daarnaast draagt het bestuur gezamenlijk verantwoording voor het totale reilen en zeilen van voedselbank en het distributiecentrum.

Doel van de functie

De functie bestuurslid HRM is bedoeld om voor Stichting Voedselbank Haaglanden het beleid voor de werving, selectie, begeleiding, scholing en behoud van vrijwilligers op te stellen en invulling aan te (laten) geven. Daarnaast draagt de functie ook bij aan een fijn en veilig werkklimaat.

Beschrijving organisatie

Voedselbank Haaglanden (VBH) biedt voedselhulp in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Wekelijks delen wij via 24 uitgiftepunten en 2 winkels voedselkratten uit aan circa 2000 huishoudens. (Ongeveer 3500 mensen waarvan 1500 kinderen). Daarmee redden we jaarlijks meer dan 1 miljoen kilo van vernietiging.

De Stichting Voedselbank Haaglanden heeft een distributiecentrum met kantoorruimte. Hier worden de producten opgeslagen, omgepakt en verdeeld over de uitgiftepunten, de winkels en over 14 regionale voedselbanken in Zuid Holland met nog 2000 additionele huishoudens. 

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel zijn er zo’n 200 collega’s actief in het distributiecentrum, de verswinkel, het transport en de uitgiftepunten.  

Taken en bevoegdheden

  • Sturing geven aan het HRM team (5 medewerkers en een coördinator).
  • Initiëren, (mede) uitvoeren en evalueren van het HRM beleid.
  • Bijdragen aan het bereiken van een gezonde en veilige werkomgeving.
  • Het onderhouden van een netwerk aan interne en externe contacten.
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan collega bestuursleden en coördinatoren over beleid en toepassing van het beleid in de praktijk van alledag.
  • Nieuwe ontwikkelingen volgen en waar relevant invoeren in de organisatie.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste verbinder met juiste mix tussen betrokkenheid en zakelijkheid. Iemand met lerend vermogen en oog voor menselijke relaties. Ervaring met bestuur, HRM vraagstukken en de dynamiek binnen vrijwilligersorganisaties zijn zeer welkom maar niet noodzakelijk.

Meer informatie: kijk op de website www.voedselbankhaaglanden.nl

Solliciteren kan via solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl