Kan de voedselbank ook helpen met schulden?


Nee, dat doet de Voedselbank niet. Wij verstrekken voedsel aan mensen die via een hulpverlener aangemeld worden. Van deze hulpverlener verwachten wij dat hij deze cliënt helpt bij het op orde brengen van de financiële situatie.