Voedselpakket aanvragen

 

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?


Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten.

 

Wie komt in aanmerking?


Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Zie deze link met meer info: Kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket

 

Een voedselpakket is tijdelijk


Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden. Hierna kan de hulpverlener een verlengingsaanvraag indienen, die vervolgens voor een maximale periode van steeds 12 maanden kan worden goed gekeurd.

Diverse uitdeelpunten


Als uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u daarvan bericht van uw hulpverlener. Daarin staat waar en wanneer u uw pakket op kunt halen. Meestal is dat al in diezelfde week. In de regio Haaglanden zijn 23 uitdeelpunten waar klanten een pakket op kunnen halen. Wij proberen een uitgiftepunt te zoeken op loop- of fietsafstand van uw adres. Zie bijgaand de adressen van de uitdeelpunten.

 

Niet opgehaald voedselpakket


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat u uw voedselpakket niet kunt ophalen. Bel dan van tevoren af op het telefoonnummer dat u heeft gekregen van uw hulpverlener. Dan kunnen wij uw pakket nog verdelen onder andere mensen. Wanneer u regelmatig uw pakket niet ophaalt of wanneer u dit twee keer achter elkaar doet zonder dit tevoren bij het uitdeelpunt te melden, dan halen wij u voor drie maanden van de lijst. Daarna moet u via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.