Voedselveiligheid is zeer belangrijk! Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen, het Informatieblad -76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd. 

 

Handboek voedselveiligheid


Wij werken ook met het handboek voedselveiligheid dat is gebaseerd op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt gewerkt. Wij worden ook hierop gecontroleerd.

 

Certificaat voedselveiligheid distributiecentrum