U leest hier meer over onze missie en visie, de twee doelstellingen die wij nastreven en onze kernwaarden.

Onze missie


Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie


In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Twee hoofddoelstellingen


Wij hebben twee hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Onze kernwaarden


Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.