ANBI status

ANBI-informatie Voedselbank Haaglanden


Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte.

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij onderstaande gegevens op onze website publiceren. 

 

ANBI gegevens


Naam instelling:Stichting Voedselbank Haaglanden
RSIN / Fiscaal nummer812.79.9616
Contactgegevens:Naar contact
Doelstelling:Naar Waar staan we voor
Beleidsplan/jaarverslag:Naar feiten en cijfers
Bestuurssamenstelling:Naar contact
Beloningsbeleid:Alle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Haaglanden. Zij ontvangen reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten:Ga naar het jaarverslag op de pagina Feiten en cijfers
Financiële verantwoording:Ga naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
Bankrekening:NL83INGB0004215892  ten name van Stichting Voedselbank Haaglanden

Toelichting


U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Haaglanden, krijgt u het resultaat.